تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon
Blog Image
اخبار

تدریس پاره وقت معلمان مدارس خاص در دبیرستان‌های دولتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تدریس معلمان مدارس خاص در مدارس دولتی عادی خبری بود که به تازگی از سوی رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش اعلام شد و او در این باره گفت: «با هدف تقویت مدارس دولتی بخشنامه کردیم که تمام معلمان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موظفند 12 ساعت از زمان فعالیت خود را (24 ساعت تدریس هفتگی) در مدارس دولتی عادی تدریس کنند».

این خبر که نوید‌بخش حرکت در مسیر عدالت آموزشی است به شرط ضمانت و نظارت بر نحوه اجرای آن در نهایت می‌تواند به تقویت مدارس دولتی عادی کمک کند چرا که همواره یکی از انتقادات به مدارس خاص این است که معلمان توانمندتر برای تدریس در این مدارس جذب می‌شوند.

محمدمهدی کاظمی؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره شرایط تدریس معلمان مدارس خاص در مدارس دولتی عادی به تسنیم گفت: وزارت آموزش و پرورش در راستای عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی، تصمیم گرفت تا دبیران مدارس خاص 50 درصد ساعت خود را در مدرسه خاص و 50 درصد را در مدارس دولتی عادی تدریس داشته باشند و در بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید این موضوع ذکر شده است.

وی افزود: هم‌اکنون معلمان دوره متوسطه در چند مدرسه تدریس می‌کنند؛ به عنوان مثال برخی دبیران در سه مدرسه تدریس دارند چون شاید ساعت درس فیزیک در یک دبیرستان به 16 ساعت هم نرسد، بنابراین باید باقی مانده ساعت موظف خود (24 ساعت در هفته) را در سایر دبیرستان‌ها تکمیل کنند.

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: تدریس معلمان مدارس خاص در مدارس عادی، جزو اولویت‌ها است و اجرای آن به مدیران آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق اعلام شده است و قطعاً در ارزیابی مدیران مدارس و مناطق آموزش و پرورش مدنظر است.

تدریس معلمان مدارس خاص در مدارس دولتی عادی به میزان 12 ساعت از 24 ساعت تدریس هفتگی آنها در مدارس دوره متوسطه اول و دوم اجرا می‌شود و به دلیل آنکه در دوره ابتدایی یک معلم ثابت برای تمام دروس وجود دارد، این طرح قابلیت اجرا ندارد.