خدمت موردنیاز خود را انتخاب کنید

زبان های خارجه
کـارکنـان دولت

بدو و ضمن خدمت فرهنگیان
پیش دبستانی و دبستان

مربیان و متقاضیان آزاد
زبان انگلیسی

اطلاعیه، رویدادها و دوره های آموزشی

تقویم آموزشی

موسسه عماد هرساله تقویم آموزشی خود را جهت ارائه به متقاضیان عرضه میدارد تا بتوانند بهترین زمان با بهترین اساتید را در برنامه آموزشی سالانه خود قرار دهند. به همین منظور جدول دوره‌ها و اساتید به تفکیک آورده شده است.

دوره‌های جدید

هرساله موسسه عماد با طراحی پرسشنامه و انتشار آن در سطح جامعه علمی و متقاضیان و براساس نیاز جامعه، دوره‌هایی را طراحی می‌نماید که متناسب با فضای آموزشی، هنجارها و ناهنجارها و سیستم‌های جدید آموزشی باشد؛ تا افرادی که به دنبال پویایی و ارتقای شغلی و فردی خود هستند بتوانند از این دوره‌ها استفاده نمایند.

دوره های منتخب

همواره این سوال ایجاد میشود که چگونه میتوان به بهترین دوره‌ها و اساتید که متقاضیان بیشتری دارند دسترسی داشت؟ موسسه عماد برای کمک به شما متقاضیان عزیز، دوره‌های پر مخاطب و دارای اثربخشی بیشتر را به شما عزیزان معرفی می‌نماید.

اطلاعیه، رویدادها و دوره های آموزشی

تقویم آموزشی

موسسه عماد هرساله تقویم آموزشی خود را جهت ارائه به متقاضیان عرضه میدارد تا بتوانند بهترین زمان با بهترین اساتید را در برنامه آموزشی سالانه خود قرار دهند. به همین منظور جدول دوره‌ها و اساتید به تفکیک آورده شده است.

دوره های جدید

هرساله موسسه عماد با طراحی پرسشنامه و انتشار آن در سطح جامعه علمی و متقاضیان و براساس نیاز جامعه، دوره‌هایی را طراحی می‌نماید که متناسب با فضای آموزشی، هنجارها و ناهنجارها و سیستم‌های جدید آموزشی باشد؛ تا افرادی که به دنبال پویایی و ارتقای شغلی و فردی خود هستند بتوانند از این دوره‌ها استفاده نمایند.

دوره های منتخب

همواره این سوال ایجاد میشود که چگونه میتوان به بهترین دوره‌ها و اساتید که متقاضیان بیشتری دارند دسترسی داشت؟ موسسه عماد برای کمک به شما متقاضیان عزیز، دوره‌های پر مخاطب و دارای اثربخشی بیشتر را به شما عزیزان معرفی می‌نماید.

اساتید

سرکار خانم راهله عطارد
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
سرکار خانم دکتر بنی اردلانی
دکترای آموزش زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر
سرکار خانم راشدی
کارشناس ارشد روانشناسی

اطلاعات بیشتر
جناب آقای دکتر حسینیان
دکترای روانشناسی عمومی

اطلاعات بیشتر