تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon
تصویر رویداد
آذر 1397

کارگاه آموزشی

 • تهران
تصویر رویداد
مهر 1397

کارگاه آموزشی

 • تهران
تصویر رویداد
شهریور 1397

دوره ضمن خدمت

 • ارومیه
تصویر رویداد
دی 1396

دوره تربیت مربی

 • تهران
تصویر رویداد
آبان 1396

دوره ضمن خدمت

 • دماوند
تصویر رویداد
شهریور 1396

دوره ضمن خدمت

 • ارومیه
تصویر رویداد
تیر 1396

دوره تربیت مربی

 • جناح
تصویر رویداد
اردیبهشت 1396

دوره بدو خدمت

 • گلستان
تصویر رویداد
اردیبهشت 1396

دوره ضمن خدمت

 • یزد
تصویر رویداد
آذر 1395

تقدیر از مربیان برجسته

 • نیشابور
تصویر رویداد
آذر 1395

دوره تربیت مربی

 • نیشابور
تصویر رویداد
مهر 1395

دوره تربیت مربی

 • مازندران
تصویر رویداد
تیر 1395

دوره تربیت مربی

 • زرندیه