تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon

بسته 200 ساعته ضمن خدمت2

توضیحات بسته

بسته 200 ساعته ضمن خدمت فرهنگیان

شامل دوره های :

1-روش های فعال یاددهی- یادگیری با کد دوره 91400322- 32 ساعت

2-روان شناسی تربیتی با کد دوره 91401177- 24 ساعت

3- روش ها و فنون تدریس با کد دوره 91400312- 24 ساعت

4- نرم افزارهای تخصصی تولید محتوای الکترونیکی با موبایل با کد دوره 99507000- 40 ساعت

5- کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس با کد دوره 92002134- 32 ساعت

6- برنامه ریزی آموزشی با کد دوره 91400467- 24 ساعت

7- اقدام پژوهی با کد دوره 91401409- 24 ساعت

 

 

ثبت مستقیم نمرات در سامانه LTMS توسط موسسه

کد تخفیف جهت خرید سایر دوره ها:

Emad

 

LTMS

روش‌های فعال یاددهی - یادگیری

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده
LTMS

روانشناسی تربیتی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

روش‌ها و فنون تدریس

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

اقدام پژوهی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

برنامه ریزی آموزشی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی با موبایل

محتوا محور
 • 40 ساعت
 • قیمت:
 • 60,000 تومان
  36,000 تومان
مشاهده
LTMS

کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده

دوره های اخیر

LTMS

هنر خوش نویسی

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده
LTMS

مهارتهای بدوخدمت معلمان

آنلاین
 • 54 ساعت
 • قیمت:
 • 351,000 تومان
  270,000 تومان
مشاهده
LTMS

شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

محتوا محور
 • 10 ساعت
 • قیمت:
 • 15,000 تومان
  10,000 تومان
مشاهده
LTMS

روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

آنلاین
 • 28 ساعت
 • قیمت:
  100,000 تومان
مشاهده