تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon

بسته جدید 1403

توضیحات بسته

 200 ساعت بسته عیدانه 1403

شامل دوره های :

1-آموزش مهارتهای زندگی - 24 ساعت

2-تولید محتوای الکترونیکی با کد دوره 92002414- 48 ساعت

3- نرم افزارهای تولیدمحتوای الکترونیکی با موبابل با کد دوره 99507000- 40 ساعت

4- اصول ایمنی و کمک های اولیه با کد دوره 92101005- 30 ساعت

5- آیین نامه دانش بنیان در آموزش و پرورش- 16 ساعت

6- هنر خوشنویسی - 32 ساعت

7- شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت -10 ساعت 

❌قبل ازشرکت دردوره، شرایط آنرابررسی نمایید❌ 

بررسی کد دوره در بخش کنترل شرایط دوره خاص در پنل ضمن خدمت

در صورتی که دوره ای از این بسته را در سنوات گذشته گذرانده اید، امکان جایگزین کردن آن با دوره مدنظر قبل از شرکت در دوره وجود دارد.

LTMS

آموزش مهارتهای زندگی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

اصول ایمنی و کمک های اولیه

محتوا محور
 • 30 ساعت
 • قیمت:
 • 58,000 تومان
  30,000 تومان
مشاهده
LTMS

تولید محتوای الکترونیکی

محتوا محور
 • 48 ساعت
 • قیمت:
 • 96,000 تومان
  45,000 تومان
مشاهده
LTMS

نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی با موبایل

محتوا محور
 • 40 ساعت
 • قیمت:
 • 76,000 تومان
  36,000 تومان
مشاهده
LTMS

آیین نامه دانش بنیان در آموزش و پرورش

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  5,000 تومان
مشاهده
LTMS

شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

محتوا محور
 • 10 ساعت
 • قیمت:
 • 20,000 تومان
  10,000 تومان
مشاهده
LTMS

هنر خوش نویسی

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 64,000 تومان
  25,600 تومان
مشاهده

دوره های اخیر

LTMS

بازی واری سازی ریاضیات دبستان

آنلاین
 • 6 ساعت
 • قیمت:
  500,000 تومان
مشاهده
LTMS

ایمنی و بهداشت محیط کار

محتوا محور
 • 4 ساعت
 • قیمت:
 • 6,000 تومان
  5,000 تومان
مشاهده
LTMS

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

آنلاین
 • 28 ساعت
 • قیمت:
  100,000 تومان
مشاهده