تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon

بسته 200 ساعته آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (1)

توضیحات بسته

200 ساعت دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

شامل دوره های :

1-مهارتهای بدو خدمت معلمان

2- اصول ایمنی و کمک های اولیه

3- روشهای فعال یاددهی-یادگیری

4- تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان

5- افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن

6- روانشناسی تربیتی

7- اصول طراحی آموزشی

 

LTMS

روش‌های فعال یاددهی - یادگیری

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,800 تومان
مشاهده
LTMS

افت تحصیلی و شیوه‌های پیشگیری از آن

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,000 تومان
مشاهده
LTMS

مهارت‌های بدو خدمت معلمان

محتوا محور
 • 54 ساعت
 • قیمت:
 • 81,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده
LTMS

روانشناسی تربیتی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,600 تومان
مشاهده
LTMS

اصول طراحی آموزشی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,400 تومان
مشاهده
LTMS

اصول ایمنی و کمک های اولیه

محتوا محور
 • 30 ساعت
 • قیمت:
 • 45,000 تومان
  27,000 تومان
مشاهده

دوره های اخیر

LTMS

كلیات روش ها و فنون تحقیق

آنلاین
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 104,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده
LTMS

مدیریت ارتباطات در مدرسه

آنلاین
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 104,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده
LTMS

حقوق شهروندی

آنلاین
 • 8 ساعت
 • قیمت:
 • 52,320 تومان
  15,000 تومان
مشاهده
LTMS

تحلیل برنامه درسی علوم تجربی

آنلاین
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 104,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده