تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

021-22963958 شماره تلفن
ارتباط از طریق bale icon bale icon bale icon bale icon bale icon

لیست دوره ها

ما 47 دوره ی موجود برای شما پیدا کردیم.

LTMS

بررسی‌‌، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه اول

محتوا محور
 • 34 ساعت
 • قیمت:
 • 51,000 تومان
  30,500 تومان
مشاهده
LTMS

بررسی‌، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه دوم

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,500 تومان
مشاهده
LTMS

بررسی‌، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه پنجم

محتوا محور
 • 30 ساعت
 • قیمت:
 • 45,000 تومان
  27,000 تومان
مشاهده
LTMS

آموزش و پرورش پیش دبستانی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  21,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش‌های فعال یاددهی - یادگیری

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,500 تومان
مشاهده
LTMS

افت تحصیلی و شیوه‌های پیشگیری از آن

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

بررسی‌، تحلیل و روش تدریس فارسی دوره ابتدایی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,400 تومان
مشاهده
LTMS

مهارت‌های بدو خدمت معلمان

محتوا محور
 • 54 ساعت
 • قیمت:
 • 81,000 تومان
  50,000 تومان
مشاهده
LTMS

روانشناسی تربیتی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

روش‌ها و فنون تدریس

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

مهارت‌های تفکر و حل مساله

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,300 تومان
مشاهده
LTMS

یادگیری معکوس

محتوا محور
 • 12 ساعت
 • قیمت:
 • 18,000 تومان
  10,500 تومان
مشاهده
LTMS

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,300 تومان
مشاهده
LTMS

روش های تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,500 تومان
مشاهده
LTMS

آموزش مهارتهای زندگی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

بازی های پیش دبستانی و دبستانی

محتوا محور
 • 32 ساعت
 • قیمت:
 • 48,000 تومان
  28,500 تومان
مشاهده
LTMS

حقوق کودک

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

درس پژوهی

محتوا محور
 • 18 ساعت
 • قیمت:
 • 27,000 تومان
  16,100 تومان
مشاهده
LTMS

روخوانی و روان خوانی قرآن كریم

محتوا محور
 • 28 ساعت
 • قیمت:
 • 42,000 تومان
  24,000 تومان
مشاهده
LTMS

اصول طراحی آموزشی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,300 تومان
مشاهده