تهران، پاسداران، میدان هروی، گلستان پنجم، خیابان مکران جنوبی، پلاک 20

شماره تلفن 021-22963958
ارتباط از طریق bale icon

لیست دوره ها

ما 45 دوره ی موجود برای شما پیدا کردیم.

LTMS

روانشناسی رشد دوره کودکی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

رشد و تحول مهارت های حرکتی

محتوا محور
 • 48 ساعت
 • قیمت:
 • 72,000 تومان
  43,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

محتوا محور
 • 40 ساعت
 • قیمت:
 • 60,000 تومان
  35,500 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

بهداشت و ایمنی مدارس

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی(دوره عمومی)

محتوا محور
 • 8 ساعت
 • قیمت:
 • 12,000 تومان
  7,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس فارسی پایه چهارم ابتدایی

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی

محتوا محور
 • 16 ساعت
 • قیمت:
 • 24,000 تومان
  14,000 تومان
مشاهده
LTMS

اصول ایمنی و کمک های اولیه

محتوا محور
 • 30 ساعت
 • قیمت:
 • 45,000 تومان
  27,000 تومان
مشاهده
LTMS

روش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی

محتوا محور
 • 30 ساعت
 • قیمت:
 • 45,000 تومان
  27,000 تومان
مشاهده
LTMS

مبانی مدیریت ذهن و هوش هیجانی

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

برنامه ریزی آموزشی

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

بهداشت مدارس در بلایای طبیعی و غیر طبیعی

محتوا محور
 • 20 ساعت
 • قیمت:
 • 30,000 تومان
  18,000 تومان
مشاهده
LTMS

اصول مشارکت در بهداشت مدارس

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده
LTMS

بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان

محتوا محور
 • 12 ساعت
 • قیمت:
 • 18,000 تومان
  11,000 تومان
مشاهده
LTMS

آموزش علوم به روش كاوشگری

محتوا محور
 • 24 ساعت
 • قیمت:
 • 36,000 تومان
  21,500 تومان
مشاهده